Από τη βιβλιοπαρουσίαση του “200+1 χρόνια μετά” στην Αθήνα

🔴 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Δεκέμβρη η βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «200+1 Χρόνια Μετά» στο βιβλιοπωλείο μας. Το βιβλίο παρουσίασαν ο Σπύρος Αλεξίου, ο Νίκος Κυριακίδης και ο Δημήτρης Μάνος (ένας εκ των συγγραφέων). Από πλευράς των εισηγήσεων ανοίχθηκε πληθώρα ζητημάτων, όπως η ανάγκη διερεύνησης της ιστορίας του τόπου μας από την σκοπιά της εργατικής-λαϊκής υπόθεσης, τα χαρακτηριστικά συγκρότησης του ελληνικού κράτους σε σύνδεση με τον παράγοντα των μεγάλων δυνάμεων του τότε (σημερινές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις), τα χαρακτηριστικά της ελληνικής επανάστασης του 21’ που πέρα από εθνικά είχε και κοινωνικά στοιχεία μέχρι και την εποποιΐα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΔΣΕ και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους και κοινωνίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.
🔴 Παρόλο την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που ανοίχθηκαν κοινός τόπος των εισηγήσεων αλλά και των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν η αναγκαιότητα προσπάθειας ανάγνωσης πτυχών της ιστορίας αυτού του τόπου που σε μεγάλο βαθμό «βομβαρδίζονται» από το κυρίαρχο αφήγημα της αστικής τάξης και των ιμπεριαλιστών, η ανάγκη αναγνώρισης των χαρακτηριστικών της σημερινής ελληνικής κοινωνίας με βάση την ιστορική πορεία της αλλά και τα καθήκοντα που γεννιούνται στις δυνάμεις που έχουν αναφορά στην υπόθεση της λαϊκής πάλης με βάση τα αναβαθμισμένη επικινδυνότητα της περιόδου.
🔴 Η σχέση του σημερινού κοινωνικού σχηματισμού στη χώρα μας με τις “απαρχές” του, η αντιπαράθεση με την αστική ιστοριογραφία και τα γραφόμενα στα σύγχρονα και παλαιότερα σχολικά βιβλία που φτάνουν στο να παραποιούν και αποκρύπτουν γεγονότα που άπτονται της επέμβασης και κατοχής των ξένων δυνάμεων κυρίως, έχουν να κάνουν με την προσπάθεια προπαγανδιστικής αποδοχής της σημερινής εξάρτησης από τους ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και της ΕΕ. Το σχεδόν συνεχές ιστορικό μπρος πίσω στις τοποθετήσεις και απαντήσεις των τριών παρουσιαστών του βιβλίου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των δεκάδων φίλων των εκδόσεων Εκτός Των Τειχών που παραβρέθηκαν για σχεδόν τρεις ώρες, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και σκιαγραφώντας την ανάγκη απάντησης από πλευράς των δυνάμεων που αναφέρονται στα λαϊκά στρώματα και τα δίκια τους σε θεωρητικό και κινηματικό επίπεδο. Αφήνοντας “ανοιχτούς λογαριασμούς” για το μέλλον, μέσα από μια αντιδογματική ιστορική και πολιτική θεώρηση, σε άμεση σχέση με την ταξική και την πολιτική πάλη αλλά και την διαπάλη των ιδεών.
👉 Ήταν μια βιβλιοπαρουσίαση που σίγουρα έδωσε πολλά σε όσους παραβρέθηκαν.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%
    elGreek