Απρίλιος 2024

Την Παρασκευή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε προβολή του ντοκιμαντέρ της Άμπι Μάρτιν "Gaza Fights for Freedom" στο βιβλιοπωλείο - καφέ "Εκτός των τειχών". Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ "ακολουθεί" τα γεγονότα της Μεγάλης Πορείας για την Επιστροφή, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%
    elGreek